Universiti Malaysia Kelantan (UMK) merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Malaysia yang ke-19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ialah Universiti berteraskan keusahawanan yang mengutamakan pendidikan keusahawanan dalam tiga kelompok bidang pengajian iaitu keusahawanan & perniagaan, teknologi kreatif & warisan dan agro-industri & sains sumber asli sejajar dengan visi dan misi
yang telah ditetapkan.

Universiti memerlukan individu yang boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum (independent),
bekerja dalam satu pasukan (teamwork), dinamik, kreatif dan inovatif untuk membangun universiti. Individu
yang berkelayakan dipelawa untuk mengisi jawatan-jawatan seperti berikut :

 1. PENGURUS ASRAMA
 2. PEGAWAI KEWANGAN
 3. PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM)/ PENOLONG JURUTERA
 4. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
 5. PENOLONG PEGAWAI TADBIR
 6. PENOLONG AKAUNTAN
 7. PEMBANTU MAKMAL
 8. JURUTEKNIK KOMPUTER
 9. PEMBANTU KEMAHIRAN
 10. PEMBANTU PERPUSTAKAAN
 11. PEMBANTU AKAUNTAN

CARA MEMOHON

Borang permohonan boleh diisi secara online di http://jobs.umk.edu.my/. (Pemohon tidak perlu menghantar salinan hardcopy borang permohonan).

IKLAN