Jawatan Kosong UiTM Cawangan Pahang | Nov 2019

  • admin 

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan Pentadbiran secara Tetap di UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Cawangan Pahang :

 

PERHATIAN KEPADA PEMOHON
(a) Permohonan yang lengkap sahaja akan diproses untuk disenarai pendek.
(b) Hanya permohonan yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
(c) Setiap permohonan MESTILAH disertai dengan salinan sijil-sijil dan mengikut susunan
berikut :-
(i) Salinan Kad Pengenalan
(ii) Salinan Sijil MCE/SPM,HSC/STPM atau setaraf
(iii) Dokumen berkaitan jawatan yang dipohon
(d) Pemohon hendaklah menulis jawatan yang dipohon di sebelah kiri atas sampul surat
borang permohonan.
(e) Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh
tutup iklan jawatan adalah dianggap tidak berjaya.

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
yang boleh didapati di laman sesawang UiTM Cawangan Pahang di http://pahang.uitm.edu.my
atau boleh didapati di Bahagian Pentadbiran, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Cawangan
Pahang, Kampus Jengka.

Tarikh tutup permohonan adalah pada hari ISNIN, 18 NOVEMBER 2019.

Borang permohonan hendaklah dihantar kepada:

TIMBALAN PENDAFTAR
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG
KAMPUS JENGKA
26400 BANDAR TUN ABDUL RAZAK
PAHANG DARUL MAKMUR

NO.TEL : 09-4602000/ 4602032

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.