Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Khas buat warga PD dan anak-anak Negeri Sembilan, Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD) ada mengiklankan 9 jawatan kosong dengan 17 kekosongan untuk diisi.

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:

BilJawatanKekosonganGred
1Penolong Pegawai Undang-Undang1Gred L29[Tetap]
2Penolong Jurutera (Awam)1Gred JA29 [Tetap]
3Penolong Pegawai Seni Bina1Gred JA29 [Tetap]
4Penolong Jurutera (Mekanikal)1Gred JA29 [Kontrak]
5Pembantu Penilaian1W19 [Tetap/Kontrak]
6Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)2Gred N19 [Tetap/Kontrak]
7Pembantu Operasi1Gred N11
8Pemandu Kenderaan1Gred H11 [Tetap]
9Pembantu Awam8Gred H11 [Tetap]


A. SYARAT LANTIKAN:

1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

a) Warganegara Malaysia;
b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi dari 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

B. KELAYAKAN LANTIKAN:


1. PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29
[1 KEKOSONGAN] [TETAP]


i)Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh Kerajaandaripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred L29:RM1,773.00); atau

ii) Diploma Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajiantinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah Gred L29:RM1,847.86)

iii) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred (C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2. PENOLONG JURUTERA (AWAM)
[1 KEKOSONGAN] GRED JA29 [TETAP]


i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,549.00);atau

ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 :RM1,935.02).

iii) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3. PENOLONG PEGAWAI SENI BINA
[ 1 KEKOSONGAN]GRED J A29 [TETAP]


i) Sijil dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,549.00);atau

ii) Diploma dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah Gred JA29:RM1,935.02)

iii) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya GredC) dalam subjek Bahasa Malaysia pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/SijilVokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

4. PENOLONG JURUTERA( MEKANIKAL)
[KEKOSONGAN 1] GRED JA29 (KONTRAK]


i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gajipermulaan ialah pada Gred JA29:RM1,549.00);atau

ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,935.02).

iii) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(Syarat Tambahan) Diploma dalam bidang mekanikal yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya.

i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gajipermulaan ialah pada Gred JA29:RM1,549.00);atau

ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,935.02).

iii) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(Syarat Tambahan) Diploma dalam bidang mekanikal yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya.

5. PEMBANTU PENILAIAN [ 1KEKOSONGAN ]
GRED W19 [TETAP/KONTRAK]

i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat pemeriksaan tersebut.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,353.00);atau

ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40)

iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80)

iv) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Malaysia pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

6. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)
[ 2 KEKOSONGAN ] GRED N19 [TETAP/KONTRAK]]


i)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00);

Atau (Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan mengambil trengkas).

ii)Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Malaysia pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

7. PEMBANTU OPERASI GRED N11 [KONTRAK]
[ 1 KEKOSONGAN]


i)Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaanserta
(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00)

ii) PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan(P)]
(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00)

iii)Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tinggi Tiga/PenilaianMenengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannyaolehKerajaan.8. PEMANDU KENDERAAN GRED H11
[ 1 KEKOSONGAN ] [TETAP]

i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

ii) Lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan [P]); dan

iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut

Kelas Lesen Memandu:
– Lesen D:RM1,264.15
– Lesen E/E1/E2:RM1,310.30
– Lesen F/H:RM1,356.45
– Lesen G/I:RM1,402.60

(Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki lesen memandu Kelas E dan ke atas)

iv) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) alam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

9. PEMBANTU AWAM GRED H11 [TETAP] [8KEKOSONGAN]

i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

(Gaji permulaan ialah Gred H11:RM1,218.00).

ii) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.C. CARA MEMOHON

i) Borang permohonan boleh dimuatturun di laman web rasmi MPPD di www.mppd.gov.my.

ii) Borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan salinan maklumat-maklumat yang DIAKUI SAH oleh Pegawai Kerajaan Gred A (Gred 41 dan ke atas)/Penghulu/Pengerusi JKKK.

a. Gambar warna ukuran pasport;
b. My Kad/KadPengenalan;
c. Sijil kelahiran (suratberanak);
d. Sijil berhenti sekolah;
e. Sijil Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah (PMR);
f. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
g. Diploma dalam bidang yang berkaitan;
h. Lain-lain sijil yang berkaitan.

iii) Permohonan daripada pegawai-pegawai yang berkhidmat dengan Kerajaan/ Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing dan menyertakan bersama-sama dengan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Prestasi Tahun 2018.

iv) Nama jawatan hendaklah ditulis di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat seperti di bawah:

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Port Dickson,
Km1, Jalan Pantai,71009 Port Dickson.
(u.p.: JabatanPentadbirandanSumberManusia)

D. TARIKH TUTUP PERMOHONAN:

25 JANUARI 2019

E. PERMOHONAN YANG BERIKUT AKAN DITOLAK SEKIRANYA:

i) Borang permohonan tidak lengkap atau tidak bergambar;
ii) Tidak memenuhi syarat iklan; dan
iii) Tidak disertakan dokumen sokongan yang diakui sah dan tidak ditandatangani.


F. PERHATIAN

i) Hanya calon yang berkelayakan selepas tapisan/senarai pendek sahaja akan dipanggil melalui telefon atau surat untuk ujian bertulis dan temu duga.

ii) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya (Tiada makluman bersurat/telefon akan dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Port Dickson).

iii) Pihak Majlis tidak akan bertanggungjawab atau menanggung segala perbelanjaan berkaitan dengan temuduga dan segala keputusan yang dibuat berkaitan dengan urusan ini adalah MUKTAMAD

Iklan Jawatan Kosong