Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi 93 jawatan kosongĀ  seluruh Malaysia di Jabatan Kemajuan Masyarakat seperti berikut :-

BILJAWATANGREDKEKOSONGAN
1PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKATS2920
2PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKATS1973
BILNEGERIKEKOSONGAN
1PERAK1
2PERLIS8
3KEDAH9
4PULAU PINANG3
5PERAK12
6KL2
7SELANGOR18
8N91
9MELAKA12
10JOHOR1
11PAHANG6
12TERENGGANU2
13SABAH13
14SARAWAK5

Borang Permohonan KEMAS 2019

IKLAN PENUH

CARA MEMOHON

  • Pemohon dikehendaki menggunakan Borang KEMAS Pin. 2019 yang boleh dimuat turun dari laman sesawang KEMAS atau klik link di atas
  • Pemohon hanya dibenarkan untuk memohon satu jawatan sahaja dengan menyatakan jurusan jawatan;
  • Borang permohonan yang telah lengkap diisi beserta dokumen yang telah disahkan hendaklah dihantar kepada salah satu alamat KEMAS Negeri mengikut kekosongan jawatan yang dipohon sebelum tarikh tutup permohonan;
  • TARIKH TUTUP PERMOHONAN PADA 16 APRIL 2019 (SELASA)

Permohonan AKAN DITOLAK jika borang permohonan:-

a. Tidak menggunakan Borang KEMAS Pin.2019; atau
b. Tidak lengkap/tidak menyertakan dokumen yang dikehendaki seperti yang disyaratkan/tidak disahkan; atau
c. Tidak dikemukakan ke Pejabat KEMAS Negeeri; atau
d. Permohonanan yang diterima selepas tairkh tutup iklan

Pemohon yang tidak menerima sebarang maklum balas selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya. Surat pemberitahuan tidak akan dikelaurkan oleh jabatan.

Pemakluman Penting

Bagi pemohon yang berjaya temuduga akan dilantik sebagai Pekerja Sambilan Harian (PSH) terlebih dahulu sebagai tempoh percubaan dan penempatan adalah tertakluk kepada kekosongan

BORANG YANG TELAH DILENGKAPKAN HENDAKLAH DIHANTAR KE PEJABAT KEMAS NEGERI BERHAMPIRAN ANDA